Δημοσιεύσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ     Download pdf

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας     Download pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

NOTES 2016    Download pdf

NOTES 2015    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016    Download pdf

NOTES 2014    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015    Download pdf

NOTES 2013    Download pdf

NOTES 2012    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2013    Download pdf